Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2014
Naalala ko noon
Tinanggap mo ako ng buong buo
Sa inyong lahat ikaw lang
Kaya ayokong lumayo

Nagbago ka
Pinilit kong mahalin ulit kita
Kahit alam kong hindi na
ikaw ang dati kong kilala

Akala ko noon, magiging maayos ang lahat
Kung paano mo ako tinanggap noon
magiging ganoon din ngayon
Pero bakit hindi?

Ayoko sa lahat, iniipit ako
Ayoko sa lahat, papatali ako
Ayoko sa lahat, magiging alipin ako
Ayoko sa lahat, pipilitin ako

Gusto kong gawin 'to
Pero bigyan mo ako ng oras
Hindi ikaw ang mundo ko
na laging iikot lang sa'yo

Maraming nagsasabing
hirap na sila sa'yo
Gusto kitang iligtas
Gusto kitang magbago

Bago kita iwan
Sana kahit paano
May magbago
Kahit para na lang sa kanila

Babalik ako
At hinihiling ko
Sana bumalik ka sa dati
Parang noong unang tinanggap mo ako
Salamat marami akong natutunan sa'yo pero hindi ko na kaya.
Written by
ESP  Antipolo, Pilipinas
(Antipolo, Pilipinas)   
4.0k
   Adele
Please log in to view and add comments on poems