Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2014
Sabi nila, mahalin lang ang di
mo kaparehas
Alam mo ang ibig kong sabihin
Pero hindi 'yun ang opinyon ko

May karapatan tayong umibig ng
kahit sinong nilalang
Lahat ay dapat minamahal
Kahit 'di romantically-speaking

Pero romantically-speaking
may kakayahan akong magmahal
ng sinuman
Kung sino man siya.

Alam ko kung sino ang gusto ko
Alam ko kung sino ang mahal ko
Alam ko hindi ako nalilito
Alam ko, malilito kayo

Eh ano naman kung babae
Eh ano naman kung lalaki
Kung gusto mo, eh di gusto mo
Kung mahal mo, eh di mahal mo

Walang pipigil sa'yo
Ay meron pala
Putangina meron talaga
Ang lungkot kasi meron talaga
Written by
ESP  Antipolo, Pilipinas
(Antipolo, Pilipinas)   
2.6k
 
Please log in to view and add comments on poems