Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2014
København.
Jeg elsker dine lyse nætter.
Det rødlige skær der siver ind mellem gardinerne når jeg slukker mit lys.
Biler der kører forbi, sirener i det fjerne og lyden af folks liv der passerer  mine vinduer.
jeg sidder i et lyst mørke og tænker
det her er mit hjem
jeg vil aldrig hjem igen
Jane Deer
Written by
Jane Deer  Denmark
(Denmark)   
1.9k
   Abelonia
Please log in to view and add comments on poems