Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2014
Ondo! Hain naman tong atong kasabutan
nga kita maghigugma-ay pooreber?
Ni bugnaw nalang ning kape
og ni gahi nalang ang pan,
sa sigeg huwat nimuΒ Β nga ma-abot ka
sa akung atubangan.
Ako gikapoy na og susama saΒ Β kapeng bugnaw
nga nahanaw ang katam-is
og napuno sa kapa-it akung dughan.
BISDAK!!

#Ondo #kape #Bugnaw #pait
Sam Po
Written by
Sam Po
1.7k
   Pax
Please log in to view and add comments on poems