Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2014
Hvad er det dog
du leder efter
som du tror
du kan finde i mig
Har du søgt alle vegne
og er endt hos mig
Fik du et kald
der sagde
at det var jeg
som holdte nøglen
Eller er jeg blot det sidste sted
den kan være
jd
Written by
jd  in my memories
(in my memories)   
575
 
Please log in to view and add comments on poems