Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2014
Не исках да чувам плача ти.
Не исках да те виждам тъжен.
Не исках да пия сълзите ти.
Не исках да се давиш в мъка.

Но те чух да плачеш.
Видях те унил.
Избърсах сълзите ти.
И ти простих.

А ти отново пропиля всичко.
Захвърли го на вятъра.

Сълзите ти изчезнаха,
но моите едва сега започваха.
simona
Written by
simona  Idris
(Idris)   
420
 
Please log in to view and add comments on poems