Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2014
म युद्ध लड्न चहान्छु
संसार एकातिर राखेर म सारा जगत
थर्काउन चहान्छु
राम्राको अनुहार कोपरेर
बोल्नेको मुख च्यातेर
चल्नेको हात खुट्टा भाचेर
सारा जगत मास्न चहान्छु
आइज सिङ्गल सिंगल॥

कुकुर होस् कि होस् बिरालो
सागरको मुनि होस् कि सगरको उकालो
मोटो, पातलो, होचो होस् कि अग्लो
चट्टान जस्तो साह्रो होस् या फुल जस्तो कमलो
केही, कसैलाई राख्दिन म बाकी ं
अाज, अहिले नै म युद्धको शंकघोष गर्न चहान्छु
चहान्छु हैन गर्छु। आइज सिंगल सिंगल।।

काचै खाइदिन्छु सबलाई
मलाई अघाए बाग्मतिमा ढलसँगै बगाईदिन्छु
तर कसैलाई आज बाकीँ राख्ने छैन
आज दया नि छैन माया नि छैन
कि म छैन कि तँ छैन
लाटो रिस उठेको छ
यो रिस खेर जाने छैन।
आइज सिंगल सिंगल॥

को हो अगाडी आइज!!!
मेरो पेट्रोल चोर्ने को हो?
Sum It
Written by
Sum It
1.1k
   --- and Mary Elizabeth
Please log in to view and add comments on poems