Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 3
Sa pagtatapos ng isang kabanata
Malungkot na isasara ang huling pahina
Mag-iisip sa sandaling pagpapahinga
At magbubukas ng panibagong pahina

Hindi na mababago pa ang mga mali
Sa mga nagdaang pahinang naitahi
Ngunit sa bawat aral na sukli
Isusulat ang bagay na nagwagi

Minimithi'y maisulat ko nawa
Sa panibaong aklat na ginagawa
Sa aklat na mayroong pahina
Tatlong daan at animnapu't lima

Ngunit hindi ako ang nagtatakda ng aking daliri
May mga bagay na di alinsunod sa aking wari
Ngunit pakiusap hangga't maari
Ang iyong layunin Oh Diyos ang maghari
-JGA
Pusang Tahimik
Written by
Pusang Tahimik  28/M/Quezon City, Philippines
(28/M/Quezon City, Philippines)   
825
 
Please log in to view and add comments on poems