Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2022
Bahagyang pumanaw na ang uhaw
Sa mga bagay na nakakatunaw
Sa mga bagay na tuluyang umaagaw
Sa mga panahong tila naliligaw

Dumating na yata ang hangganan
At humarap na ng tuluyan
Sa laban na laging iniiwasan
Ng waring musmos na isipan

Ngunit magtutungo ng mag isa
Sa lugar na aking hinuhulma
Sa bawat hakbang hindi lumilinga
At sa harap ang tuon ng mga mata

Sana'y huli na nga
Sawa nang mag pa ika-ika
Pagod nang tumingala
At paulit-ulit na magsalita
JGA
Pusang Tahimik
Written by
Pusang Tahimik  28/M/Quezon City, Philippines
(28/M/Quezon City, Philippines)   
  927
 
Please log in to view and add comments on poems