Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2022
Paalam aking kaibigan , kapatid , bantay
Ikaw ang saksi sa lahat ng aking problema
Ang mga tahol mo ang gumigising sakin tuwing umaga
Malambing at Makulit kapag ikaw ay kasama

Hindi ka hayop , ikaw ay tao para sa akin
Naiintindihan kita kahit hindi mo sabihin
Pitong Taon inalagaan kasama sa lahat ng sakuna
Paalam Bantay hanggang sa muli nating pagkikita
Paalam Aking Minamahal na alaga , Mahal na mahal kita!
John AD
Written by
John AD
  414
   Bvaishnavi
Please log in to view and add comments on poems