Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2022
Wala nang hihigit pa
sa paglayang natamo
matapos ang mahabang gabi
ng unang paglayang ipinagluksa-

ang paglayang inilaan
sa pagbitaw
sa mga ala-alang ipininta
kalakip ng pangakong
bukas,


higit ka nang laya.
psyche
Written by
psyche  26/F/from the unknown galaxy
(26/F/from the unknown galaxy)   
Please log in to view and add comments on poems