Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 23
Hinahangaan ko ang isang babaeng ito;
Ngunit siya'y napakalayo.
May problema sa aming dalawa;
Dahil hindi kami pantay na dalawa.

Mahirap lang ako, at mayaman siya.
Sinong tulad ko, ang babagay sa kaniya?
Minsan na-isip ko na magpapansin;
upang ako'y kaniyang mapansin.

Sumulat ako ng isang tula, na patungkol sa kaniya;
Umaasa akong iyon ay mapapansin niya.
Maganda naman ang resulta ng aking ginawa.
Pero parang wala lang epekto sa kaniya.

Nalungkot ako dahil na-isip ko 'di kami pantay;
Dahil magkasalungat ang estado ng aming buhay.
Mahirap lang ako, at mayaman siya.
Kaya Sino ako, upang bumagay sa kaniya?

'Di man kami pinagtagpo ng panahon;
Pero narito ako handang maghintay sa tamang panahon.
Tamang panahon na kailangan hintayin,
Upang ang babaeng gusto ko ay mapasa-akin.
John Rex Danzalan
Written by
John Rex Danzalan  24/M
(24/M)   
158
 
Please log in to view and add comments on poems