Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 28
#3
Sa tuwing madaratnan ang pangalan mo sa telepono,
tatlong beses,
tatlong beses kong pinapalampas at huwag sagutin ang mga tawag mo.
Pinipigilan,
nagdadahilan,
at sobrang kinakabahan,
pero bakit hindi ko magawang pigilan?
.
.
.
Sa huli'y sinasagot parin,
marinig lang ang boses na matagal nang gustong mapakinggan.
Isang Daang Tula Para Sa'Yo
tanglaw
Written by
tanglaw
147
 
Please log in to view and add comments on poems