Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2021
Kulang ang mga bituin sa kalangitan
Dahil kung wala ka ay kulang rin ako
Ikaw ang nagsisilbing aking ilaw sa aking madilim na landas na tinatahak
Ikaw ang nagsisilbing katahimikan
Sa aking maingay at magulong mundo
alam kong masamang gawing mundo ang alam kong tao lang
Huwag mo naman sanang nila-Lang ang isang katulad kong nilalang
pero hindi payapa ang aking mundo kung wala ka
Ikaw at pangalan mo ay sa aking puso't isipan nakatatak
Mahal, ikaw ang aking pahinga, ang aking payapa
Sa mga panahong ako ay pagod at gustong mapag-isa
Ikaw ang aking kasiyahan sa mga araw na ako ay nalulumbay
At ikaw lamang ang aking mamahalin habangbuhay
aynad030200
Written by
aynad030200  21/F/Philippines
(21/F/Philippines)   
505
 
Please log in to view and add comments on poems