Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 21
Pagtulog na lang ang pahinga
Pag gising, ikaw ang laman ng isip, ngunit
Pagkapikit ng mga mata
Pag-ibig mo pa rin ang hanap sa panaginip.

Sa gabi'y isang bangungot;
Sa araw'y malabong imahinasyon
Samantalang ang pinakamasalimuotβ€”
Sabik akong magkatotoo lahat ng 'yon.
Tayo sana sa katapusan
Ikaw sana ang wakas
Prinsesa sa kaharian
Sumilip ka sa awang bukas
Celestial Tales
Written by
Celestial Tales  21/M/Philippines
(21/M/Philippines)   
362
 
Please log in to view and add comments on poems