Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2021
Isang salita, pitong letra
PAG-IBIG na mas mahirap pa sa Math Equation
PAG-IBIG na mas kumplikado pa sa Logical Reasoning
PAG-IBIG na mas mahirap sagutin kahit OO o HINDI lang ang isasagot
Ang utak kong ito na kahit ilang beses kong pigain ay hindi kayang sumagot

Na  kahit naipapakita ko na sa'yo na ikaw ay deserving
Ngunit di mo pansin ang aking naibibigay na effort and attention

Oh well, singtamis ng kendi ang salitang I LOVE YOU
Ngunit di mo feel ang aking love towards you
I have been praying that I hope you feel the same way too
Pero di ko pa alam kung kailan ito magkakatotoo
aynad030200
Written by
aynad030200  21/F/Philippines
(21/F/Philippines)   
172
 
Please log in to view and add comments on poems