Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 6
Elke dag bring ek notepad op,
En begin ek om te skryf,
Maar die woorde kom nie.
Ek kan vra en ek kan smeek,
Maar hul wag langs die kantlyn
En spot my stil.
Elymaïs
Written by
Elymaïs  26
(26)   
138
   kevin wright
Please log in to view and add comments on poems