Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 24
Isang Lugar
Kung saan
Walang Katungkulan

Wala ni isang
dapat gampanan
o dapat tularan

Malaya kang humakbang
sa pampang ng pinagmulan
Ng walang iniisip
o pagaalinlangan

Huminga ka ng malalim
At wag ng ipagkait
ang pangarap **** minsang Inukit
Na Tila ba'y ika'y naging malupit

Tama na, Tahan na
karapatan mo ang kumalma
ibigay mo sa sarili mo
ang dati'y wala na

ang maging masaya..
ang maging malaya..
sa sariling pagakakulong
ng wala ni isang
nakakaunawa
...
Be kind to yourself
Kimiko
Written by
Kimiko  Manila
(Manila)   
276
   Kimiko
Please log in to view and add comments on poems