Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2020
Las
Maar ten spyte van al die seer

wat ek regtig verdien het —

daar was ook pyne

wat ek stil gedra het

wat nie my las was nie.
Elymaïs
Written by
Elymaïs  26
(26)   
102
       Khoi and Eshwara Prasad
Please log in to view and add comments on poems