Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2020
Dumating na naman ang mga alon
Dala ang ala-ala ng kahapon
Sa pag-ahon, mangangako
Hindi na ulit magpapalunod

Ngunit tinatawag ng tubig
Hindi mapigilan ang pagbalik
Sisisirin ang pinaka malalim
Pangalan mo’y muling hahanapin
Gusto ko nang makaahon.
Mayari
Written by
Mayari  22/F/Manila
(22/F/Manila)   
Please log in to view and add comments on poems