Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2
Umiihip ang hangin
Nalalanta ang mga dahon
Nagsisihulugan sa lupa
Sa ngayong panahon

Handa silang magparaya
Upang puno'y magbunga
Ng bulaklak at prutas
Sa susunod na bukas

Ang ihip ng hangin
Ang kanyang kakampi
Sa paglagas ng dahon
Siya'y aahon muli
Rebirth.
FELILA
Written by
FELILA  19/F/Philippines
(19/F/Philippines)   
202
   Dasho
Please log in to view and add comments on poems