Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 5
Gumuhit ng tula at sa bote'y inilagay,
Inilapit sa dagat at sa alon ay isinibay.
Sa langit umasa na iyong matangay,
Itong apat na taludtod na sa'yo ay inalay.

Ako ay humihiling, na sana'y 'yong malaman,
At kahit na bitin, aking panghahawakan,
At aking dadamdamin, ka't ipaglalaban,
Alon man ay dumating, kumapit ka na lamang.

Bundok ay tatawirin, kahit na masugatan,
Dagat ay lalanguyin, pilitin kong lumutang
Ikaw lang ay marating, at aking masilayan
Sa mukha mo'y may ngiting, abot sa kalawakan.

Ikaw ay sasagipin, hindi ka hahayaan.
At kahit na palihim, ako'y maaasahan.
Sa'kin ay tumingin, ikaw ay maniwalang,
Na tuwing dumidilim, ikaw ang s'yang liwanag.
isabay mo ang buhay mo sa agos, kumalma't sakyan ang alon.
renzo
Written by
renzo  17/M
(17/M)   
69
 
Please log in to view and add comments on poems