Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2020
Nang araw na iyon
Minulat ko ang aking mga mata
Kasabay ng pagsikat ng araw
Sinimulan koΒ Β ang labahin
Kasabay ng pagdilig sa hardin
Sinimulan ko na rin ang pagluto ng Sinigang
Kasabay ng sinaing
Sinimulan ko na rin ang paglampaso sa sahig
Kasabay ng hiling na sana'y hindi na kita isipin.

Nang araw na iyon
May nakalimutan pa ko?

Wala na.

Kasi kahit birthday mo
Hindi ko magawang
Kalimutan.
Chit
Written by
Chit  Manila
(Manila)   
110
   Chris Balase
Please log in to view and add comments on poems