Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 11
Tumatakbo
hindi alam kung saan patungo
kailangan makalayo
kailangan magtago

Saan ka papunta?
Hindi ko alam
Bakit ka tumatakbo?
Upang makalayo

Pawis na pawis
Takot na takot
Isa itong sikreto
Hindi mo pwede ikwento
supman
Written by
supman  18/M/Philippines
(18/M/Philippines)   
  118
   Sreeyaa Sendilkumar and Redaviel
Please log in to view and add comments on poems