Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 28
kumakaripas ang takbo ng hangin.
lumaho na ang kisap ng mga bituin.
marahil ganito talaga kapag sabik na sabik and damdamin -
kaluluwa ay tataas ngunit unti-unting bababa rin.
maureen
Written by
maureen  18/F/la
(18/F/la)   
90
 
Please log in to view and add comments on poems