Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2020
sa paglubog ng araw ay nakatakda ang pagsikat ng buwan
magniningning ang mga bituin
huhuni ang may sanlibong kuliglig
maririnig ang daing ng nagdadalamhati

"magandang gabi, buwan."
nakabibingi ang katahimikan
walang tugon subalit tiyak na may nakikinig
madilim ngunit siguradong may nagmamasid

iihip ang malamig na amihan
sa pagsambit ng mga panaghoy,
bubuhos ang ulan mula sa mga mata
hihiyaw sa galit at hapis ang nagtitimpi

titigil ang mga kuliglig
mag-iibayo ang katahimikan
patuloy na lalagaslas ang ilog sa 'di kalayuan,
kasabay ng rumaragasang damdamin
bababa ang buwan mula sa langit
mahuhulog ang mga tala
ako'y mababalot ng hiwaga
lunasteria
Written by
lunasteria
484
 
Please log in to view and add comments on poems