Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2020
Sila na nagkasala
Sila pa ang galit
Kahit ikaw sana tong nabahala
Dahil ikaw ay pinagpalit

Dating tiwala ay sinira
Nung kabit ay kanyang tinira
Tapos ngayong nahuli
Parang ikaw pa ang may mali

Kesyo, bat ka raw nag eskandalo
Sa harap pa ng pamilya
Ng kinakasama
Ng ASAWA Mo

Siya pa ngayon ang galit
Kasi ikaw daw ay nagbitaw ng mga salitang mapanakit
Di ka naman daw sana ganyan dati
Dahil dati kaw daw ay mabait

Pero di ba nya mapagtanto
Kung bakit ikaw ay nagkaganto
Dahil sa labis na pangagago
Na dinulot ng sariling asawa mo
Affected lang sa napanood na korean series. Masyadon kainis si guy. Cheater na nga, xa pa ang galit.
ZT
Written by
ZT  alternate reality
(alternate reality)   
  1.2k
       Sheer, Random Guy, Haizel Gacias, ZT and Aladdin Aures H
Please log in to view and add comments on poems