Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2020
Sino dito ang naniniwala sa pag-ibig?
Sino dito ang hindi na naniniwala sa pag-ibig?
Sino naman dito ang hindi pa alam kung ano ang kahulugan ng pag-ibig?
Sino naman dito ang may alam ngunit hindi pa handa para sa pag-ibig?; alamin na natin

Hindi ito matatawag na pag-ibig kung ika'y inilalagay,
Sa pagsuway.
Hindi ito ang tamang pagmamahalan
'Pagkat ito ay makasariling desisyon at makasalanan.

Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang sa umpisa matamis
Ang tunay na pag-ibig ay nakapagtitiis
Ang tunay na pag-ibig ay nagsasakripisyo
Ang tunay na pag-ibig ay tumutupad ng pangako.

Ngayon kaibigan
Maaari mo na bang sagutan
Ang aking katanungan
Ang talata sa unahan
Ito po ang katuloy ng aking tulang pinamagatang " I. MATAPANG AT DUWAG: Ang Babae At Ang Lalake "
Suportahan po natin ang isa't isa HAHAHAHA
G A Lopez
Written by
G A Lopez  F/Elyu, PH 🇵🇭
(F/Elyu, PH 🇵🇭)   
540
     G A Lopez and Marga 梅香
Please log in to view and add comments on poems