Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 12
mga ilaw sa gusali habang sari-saring tunog ng iba't ibang mga sasakyan (dyip, motor, at kotse). pero ang pinaka paborito ko ay 'yung sa tuwing titingala ako nandiyan ang buwan. tapos may mga eroplano na may kanya-kanyang direksyon. 'yung kada lingon mo habang nakatingala ka mayroong eroplano na paalis o kaya naman pauwi na. tapos ngingitian ko sila na para bang nakikita nila ako at bubulong ng "mag-iingat kayo."
Elly
Written by
Elly  19/F/Manila, Philippines
(19/F/Manila, Philippines)   
179
 
Please log in to view and add comments on poems