Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2020
madalas kong titigan ang mga lubid na madalas ginagamit sa paggawa ng aming bahay.
namamangha ako dahil mabilis nitong naakyat ang mga bagay bagay kagaya ng semento.
minsan iniisip ko, ano ba ang mas mahirap?
ang paghila nito mula sa taas,
o ikaw mismo ang hinihila papaitaas?
hindi ba't parang parehas lang mabigat at nakakasakal?
mabilis rin kaya ako nito iaakyat sa kapayapaan?
o mananatili na lang nakalambitin at patuloy na lang malulunod sa kalungkutan?
#phpoetry #pinoypoetry #damndamin #maiklingtula
faranight
Written by
faranight  20/Bigender
(20/Bigender)   
202
 
Please log in to view and add comments on poems