Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2020
Sa unang kislap ng apoy
hanggang sa maliit na baga

ang usok na mula sa dulo ng
pangako, ikaw ang nasa isip ko

hinithit ko ang usok,
pumikit

ibinuga. lumabas sa labi sa ilong
ang pangako, naging usok
at upos.
Filipino panitikan tula musa pangako usok apoy pagbabalik
Aron L Garchitorena
Written by
Aron L Garchitorena  Manila
(Manila)   
  439
 
Please log in to view and add comments on poems