Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2020
“Kalawakan , daigdig at ikaw na bituwin”

Sa malawak na kalawakan
At sa makinang na bituwin
Sa nag iisang daigdig
Ang mundong ginagalawan natin
Nakita kita, kagaya ng mga bituwin
Kasabay mo silang nag niningning

Sa malawak na kalawakan
Sinusubukan kitang abutin
Ngunit kagaya ng mga bituwin
Napaka layo mo saakin
Kaya’t ang aking pag-ibig
Ay pagtaw nalang sayong makikislap na ngiti

Sa nag iisang daigdig
Na pinaiikutan natin
Nakagawa ng sariling mundo
Na sa panaginip na ikaw ay akin
Ang nag iisang daigdig na nawawala
Sa aking pagising
Milble Ann Español
Written by
Milble Ann Español  19/F/QC
(19/F/QC)   
221
 
Please log in to view and add comments on poems