Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2020
ikaw ay tila bituin at ako ang buwan. ang nanahimik kong puso at sanay sa pagiisa ay bigla **** sinamahan. mas lalo **** pinaliwanag ang madilm kong gabi. panandalian, minsan ikaw nawawala wala, madalas natatakluban ng mga ulap na tila inaagaw sa akin. manatili ka, pakiusap.
faranight
Written by
faranight  20/Bigender
(20/Bigender)   
205
 
Please log in to view and add comments on poems