Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2020
Madaling araw na
Ngunit mulat pa ang mga mata
Hinihintay ang iyong mensahe
Kahit na malabong mangyari


Inaalala ang bawat kahapong nagdaan
Ang mga masasakit na salitang binitawan
Bakit sa puso ko'y nakaukit pa rin ang iyong pangalan?
Isa kang alaala na mahirap kalimutan.
G A Lopez
Written by
G A Lopez  F/Elyu, PH 🇵🇭
(F/Elyu, PH 🇵🇭)   
  536
   G A Lopez
Please log in to view and add comments on poems