Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2020
Isang babae ang kilala ko,
Napapagod pero hindi sumusuko.

Mga problema na nasa kaniyang puso
Matatag, matapang hanggang dulo.

Bawat araw niya ay hindi madali,
Kaya’t andito ako palagi.

Mga ala - ala kung saan sinulat ko ang

β€œSimula’t hanggat sa huli”

Na ang lahat ng ito ay simula pa lamang,
At ang pag - ibig ko sayo ay walang hahadlang.
Notes of K
Kenn
Written by
Kenn  18/M
(18/M)   
  1.1k
 
Please log in to view and add comments on poems