Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 15
Ilang araw na ang nagdaan
Nang ikaw ay lumisan
at iniwan kaming luhaan
Sobrang bilis, tila ba biglaan

Tatlong awit ang iyong iniwan
Paulit ulit na pinakikinggan

Bakit bigla kang nangiwan?
Naisulat ko ito nitong nakaraang taon pagkatapos mabalita ang pagkawala ni emman.
Joe
Written by
Joe  22/F/Manila, Philippines
(22/F/Manila, Philippines)   
  80
 
Please log in to view and add comments on poems