Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2020
Kahit gaano katagal maghihintay ako.
Dahil alam Kong walang papantay sayo.

Patawad mahal sa mga araw na nagkulang ako.
Mga araw na ibinibigay mo yung buong puso mo
na tila wala ka nang itinira para sa sarili mo.

Patawarin mo ako sapagkat ako'y huli na.
Huli na ng maramdaman kong ika'y mahalaga.

Patawad sa mga bawat letrang lumabas sa bibig ko
Na alam kong sinaktan ka at tumagos sa puso mo.
Na para bang bawat letra na nanggagaling sa mga
salitang binibitawan ko
Ay tumutusok at hinihiwa ang puso mo,
At unti-unti **** nararamdaman ang sakit at kirot na dulot nito.
Joe
Written by
Joe  22/F/Manila, Philippines
(22/F/Manila, Philippines)   
148
   Random Guy
Please log in to view and add comments on poems