Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2020
Naaalala ko yung mga panahon
na masasayang akong kasama kita.

Naaalala ko yung mga panahon
na malungkot ako at kasama kita.

Naaalala ko yung mga panahon
na wala akong makausap pero
nandyan ka. Tayong dalawa.

Naaalala ko yung mga panahon
na kahit saan ako magpunta
kasama kita.

Naaalala ko yung panahon
kung kailan una tayong nagkasama.

Naaalala ko yung mga panahon
na muntik ka nang mawala.

Naaalala ko yung mga panahon
na pinababayaan kita.

Naaalala ko yung mga panahon
na ako lang at wala ng iba.

Pero....

Lahat ng iyon ay alaala nalang pala.
Joe
Written by
Joe  22/F/Manila, Philippines
(22/F/Manila, Philippines)   
1.8k
   1
Please log in to view and add comments on poems