Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 17
कुसमयमा
मलाई सोधियो
"त्यो मुर्ख छ, कसरी व्यवहार गर्ने ?"

मैले प्रतीप्रश्न गरे, "के तिमी पक्का छाै कि ऊ मुर्ख छ?
[ हो जवाफ आउने प्रवल सम्भावना थियो, म सुन्न तयार थिए ]

"हो, सबैलाई यो थाहा छ।" सोही जवाफ आयो

सक्छाै भने दूरी बढाउ
टाढा बस
त्यती सक्दैनै भने..........

"भने के" सोधीहाल्यो

भन्दिए,
"उ भन्दा मुर्ख बन"
"ठूलो मुर्ख देखि, मुर्खपनि डराउछ"

फोन राखेको संकेत आयो.......
शैली : प्रयोगात्मक
विषय : दैनिक जीवन
ध्यानाकर्षण: कृपया संवाद सुनीसकेपछि सबै श्रोताले पुष्पाञ्जली लिनु र मन्नन गर्नु ।
Mystic Ink Plus
Written by
Mystic Ink Plus  M/Nepal
(M/Nepal)   
122
 
Please log in to view and add comments on poems