Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2020
mananatiling takam
sa'yong yakap at halik
paano kung pagtingin ko
sa'yo ay hindi mo ibalik?

puno man ng kaba ang dibdib
pipilitin ko parin na pumanik
sa hagdanan ng puso mo
na puno ng bubog at tinik
.......
marrion
Written by
marrion  15/M/The Philippines
(15/M/The Philippines)   
  831
   Joe
Please log in to view and add comments on poems