Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2020
kung ganito nga talaga
kasaya ang malunod
.
wag niyo na akong sagipin pa
ANG SAYA MAG KA HAPPY CRUSH HAHAHAHA TANGINA :((
Written by
aya  F
(F)   
385
 
Please log in to view and add comments on poems