Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2
sama sa imong gi pang buhat sauna
sama sa imong gi pang ingon na  wala jd koy chansa
sama sa sakit imong gi dala
gi puggong jd nako tamans ginhawa
lupa ko, langit ka
-7.27.17
D A W N
Written by
D A W N  17/F
(17/F)   
41
 
Please log in to view and add comments on poems