Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2019
May isang munting alupihan,
Na naligaw sa aming tahanan.
Lingid sa kaalaman ng iilan,
Siya ay may dalang kalungkutan.

At nang lumaon nga siya ay napaluha,
At siya ay napapunas ng kanyang luha,
At napapunas, at napapunas,
At napanunas, at napanunas....................
December 17, 2019 - 05:55

Abot nga ba ng ibang kamay niya yung mukha?
Meruem
Written by
Meruem  Manila, Philippines
(Manila, Philippines)   
Please log in to view and add comments on poems