Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2019
Sew doudou pyé piman an mwen.
Sew doudou mèt kann a piman zwazo
Sew ki ka fè bonda manjak
Konsidiré I miel
Sew doudou piman miz an mwen
Sew ki ka soulajé ko mwen
Sew ki ka fè mwen lévé
Sew ki ka fè mwen soukwé soukwé adanw
Kolé séré
Sew ki ka fè mwen briyé kon letwal a lorian
O pipirit chantan
Man enmé bektew telman
Si ou té sav ki jan man enmé bektew
Man enmé bektew kon foufou
Man enmé voré asiw kon rakoun agoulou granfal
Piman miz an mwen
Pyé piman miz an mwen
Pyé la sa ka toujou poté
Piman aw ni mowdan kon pins a krab
Ban mwen on bon moso piman aw Pou nou mangé kon granmoun kalalu an nou doudou.
Piman aw woz woz woz doudou
Piman aw wouj wouj wouj
Piman aw nwè nwè nwè
Piman aw cho cho cho
Piman aw ka brenné
Piman miz aw ka chofé tout ko an mwen doudou
Ki sa ou mèté adan i pou I ka pike mwen konsa
On bon to piman doudou
I bon you bonnman doudou
I ni on ti gou mirtiy
Man pa Jin manje piman konsa doudou
Metey adan flakon
Pou mwen te parfumé mwen
Metey adan zakra jiwomon doudou
Pou man pe chofe ko mwen doudou
Piman miz
Piman miz
Se on ras piman ki telman Bon
Se on kalite piman
Ki ka dérayé moun ki pa save koman kuiziney
Piman miz piman miz
En Nou dansé doudou
On bel bolewo épi piman la sa ki ka voyé mizik asi nou doudou
Written by
Cyclone Wolfok Baltimore  66/M/France
(66/M/France)   
159
 
Please log in to view and add comments on poems