Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2019
Panahon na rin siguro,
Para ako'y makasiguro.
Ipahinga muna ang puso,
Habang ako ay natututo.

At sa pagsapit ng umaga,
Isa lamang ang mahalaga;
Na sa pagmulat ng mga mata,
Purong ligaya na ang nadarama.
November 21, 2019 - 01:30

Tayo na at magpakalasing mamaya!!!!!!!
Meruem
Written by
Meruem  Manila, Philippines
(Manila, Philippines)   
485
     Yani and Isabelle
Please log in to view and add comments on poems