Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2019
gusto ko nang kumawala sa mga alaala mo. hindi mo magugustuhang marinig kung gaano ko kagustong burahin yung pangalan mo sa pagitan ng mga salita sa kantang minantsahan na ng "pagmamahal" mo

hindi mo gugustuhing malaman kung hanggang saan yung galit ko tuwing naaalala kong kamay mo yung nag-alok sa aking sumugal pero ikaw din yung unang bumitaw.

hindi mo alam gaano ko kagustong manalo kasama ka. gustong gusto kong ilaban at ipanalo noon kasi naniwala ako.

hindi mo alam kung gaano karaming mga salita at tula ang naipon ko, tila di silang lahat sapat para ihayag yung nararamdaman ko noon. hindi mo alam kasi pagkatapos **** marinig yong mahal kita, napagod ka na.

hindi mo alam kung gaano ko kagustong isipin na noong natapos lahat ng ito, kahit bigo, may maiuuwi akong pag-ibig

ngunit wala.

sinalubong ako ng silid kong kay dilim at buong pusong niyakap ng kama ko ang aking pagkahapo.

ngayon ko lang napagtanto na mas lumuha ako kaysa tumawa noong kasama kita. mas inibig ko ang sarili bago ka dumating.

at mas naubos ako kaysa nagmahal noong pinili kita.
Patricia Soriso
Written by
Patricia Soriso  19/F/Philippines
(19/F/Philippines)   
4.1k
   Gamaliel
Please log in to view and add comments on poems