Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2019
Gaya ni Fidel,
ako'y pinaasa mo.
Pero 'di gaya ni Fidel,
'di ako gumawa ng isang daang tula para sa'yo.
Sapagkat pangalawa pa lamang ito,
at sana'y dito na ito huminto.
"#2"
© Cepheus January 31, 2019
XIII
Written by
XIII  Philippines
(Philippines)   
310
 
Please log in to view and add comments on poems