Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2019
mga halik mo'y lasang nikotina
na nakasanayan ko'ng matikman sa tuwina
kaya nang iniwan mo ko'ng mag-isa, aking sinta
sa paninigarilyo'y nagsimula akong mahalina
.......
marrion
Written by
marrion  15/M/The Philippines
(15/M/The Philippines)   
  777
   ---
Please log in to view and add comments on poems