Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2019
nalulungkot ako
kapag nakikita ka na masaya
oo, sa tuwing maligaya ka
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
sa piling ng iba....
......
palusot ay maybeeee
marrion
Written by
marrion  15/M/The Philippines
(15/M/The Philippines)   
  2.5k
 
Please log in to view and add comments on poems