Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2019
umuulan nanaman
papatak na ang mga salita
tutulo na ang mga luha
dadanak na laman ng puso
mahuhulog nanaman sa’yo
pero di ka pa rin aabutan ng ulan
Enzo
Written by
Enzo  19/M/Here, There, & Everywhere
(19/M/Here, There, & Everywhere)   
  181
   KI and zee
Please log in to view and add comments on poems